Projekt wodorowy:

Przyszłość wodoru jako paliwa jest niezwykle optymistyczna. Wodór ma potencjał, aby stać się przyszłościową częścią naszego systemu energetycznego i może stać się jednym z najważniejszych paliw używanych do produkowania energii. Wodór ma wiele zalet jako paliwo, w tym to, że jest niezwykle wydajny i wytwarza tylko jeden produkt uboczny wodę. W przeciwieństwie do węgla, wodór nie wytwarza zanieczyszczeń, co oznacza, że jego wykorzystanie ograniczy emisje CO2 do atmosfery. Ponadto, wodór jest łatwy w przechowywaniu i wytwarzaniu z różnych źródeł, w tym z wody i energii słonecznej. W przyszłości ta technologia może być stosowana do produkcji energii i transportu, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego przez paliwa kopalne.

Wybrane informacje rynkowe:

Wielkość globalnego rynku wytwarzania wodoru została wyceniona na 129,85 mld USD w 2021.  Szacuje się, że będzie rósł w tempie 6,4 % rocznie.

Światowy rynek pojazdów użytkowych napędzanych wodorem osiągnął w 2022 r. wartość 4 mld USD i przewiduje się, że do końca 2032 r. wzrośnie do 57,9 mld USD. Oczekuje się, że światowa sprzedaż pojazdów użytkowych napędzanych wodorem wzrośnie o 14,4% do końca 2032 r. Już dzisiaj wycenia się wodorowy rynek europejski na ok 66 mld USD.